Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Referater
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
Tilstandsrapport
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Ordinær generalforsamling den 10. april

Af bestyrelsen, 27. marts 2019

Generalforsamling den 10. april 2018

AB Skydebanes årsrapport for 2018 og budgetforslag for 2019 er nu tilgængelig på hjemmesiden sammen med indkalelsen til den ordinære generalforsamling den 10. april 2019.

Kunne du være interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at komme og tale med bestyrelsen til træffetiden den 9. april 2019, kl. 16.30-17.30.

Generalforsamlingen holdes i uKirken kl. 18.30.

Se indkaldelsen og årsrapport for 2018...

Renoveringsprojektet

Af bestyrelsen, 24. februar 2019

Efter nogle rolige måneder er temperaturerne snart sådan, at renoveringsprojektet kan fortsætte. Det betyder, at der snart igen kommer stillads i gaden. Renoveringen af Skydebane Øst starter med opsætning af stilladser fra Sønder Boulevard den 1. april. Gård 5, som på grund af de mange ekstraarbejder ikke nåede med inden jul, får opsat stillads i sidste halvdel af marts. Vi forventer at afslutte projektet i Istedgade i august. Gård 5 og hele Skydebane Øst vil snarest modtage informationsskrivelse i postkasserne. Lejligheder med tagvinduer bliver varslet om behov for adgang. Vi glæder os til at se det endelige resultat.

OBS: Hvis du bor i Øst og har altandør, der åbnes ind ad, eller opbevaringsrum på loftet med vindue, skal du skrive til boligkontoret.

Informationsmøde om renoveringsprojekt

Af bestyrelsen, 24. februar 2019

Bestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde den 2. april 2019 klokken 19.30 i beboerlokalet. Den første halve time, vil være generel information til beboere på Øst-siden. Fra klokken 20.00 er mødet specifikt for beboere med femte-sal med fokus på, hvad der udføres, hvordan det foregår, hvor længe det varer, og hvordan arbejdet afleveres. Vi håber, du vil deltage.

Læs informationspjecen om renoveringsproejektets 2. etape...

Cykeloprydning

Af boligkontoret, 24. februar 2019

Cykeloprydning i Øst sættes i gang snarest og cykeloprydning i Vest starter i marts/april. Vi har alt for mange cykler stående, der ikke er i brug, og som spærrer for dem, der bruges. Hvis din cykel ikke bruges, skal den opbevares i dit eget kælder- eller loftsrum, gives væk eller kasseres. Cyklerne mærkes med tape om baghjulet og fjernes efter fire uger.

Skraldesug på vestsiden i stykker

Af boligkontoret, 12. februar 2019

Skraldesuget på vestsiden (lige numre) er i stykker. Beboere på vestsiden skal derfor i stedet bruge de containere, der er opstillet i gårdene. Skraldesuget bliver repareret i næste uge og vil derefter kunne bruges igen.

Kontakt vicevært eller boligkontor hvis du oplever problemer med containerne.

Nortecs vaskeriapp

Af bestyrelsen, 4. december 2018

Der har gennem længere tid været problemer med visningen af vaskemaskiner i brug på hjemmeside og app. Nortecs tekniske chef oplyser, at det skyldes, at kravene i den nye persondatalov nødvendiggjorde en opdatering, som er vanskelig at få til at fungere med et gammelt system som vores. Vi har omsider en god dialog med Nortec og håber, de kan finde en løsning snarest.

Ventilationsrens

Af bestyrelsen, 4. december 2018

BS Aircondition har varslet besøg i de lejligheder, de endnu ikke har fået adgang til. Vi afventer herefter slutrapport. Vi har oplevet en del problemer med indregulering af udsugningen efterfølgende og iværksætter en opfølgning. Giv besked til boligkontoret, hvis du oplever problemer med udsugningen.

Vedligeholdelsesprojekt og stillads

Af bestyrelsen, 6. september 2018

En god del af vores bygning er nu pakket ind og arbejdet er i fuld gang. Vi beder alle om ikke at stille cykler og andet op af stilladset. Det besværliggør arbejdet væsentligt. Vi beder også alle om at respektere afspærringerne. Bed håndværkerne om assistance, hvis I har brug for at krydse afspærringen. Stilladset fylder og er temmelig irriterende, men er desværre et nødvendigt onde. Husk at jo mere arbejdsfred de får, des hurtigere er de væk igen.

AB Skydebanen overtager renhold af fortove og stikgader

Af bestyrelsen, 29. maj 2018

Vi har fået mulighed for at overtage renhold af fortov og stikgaderne fra kommunen frem til udgangen af 2020. Det er vi rigtig glade for og forventer, at vi med ordningen kan gøre det billigere og bedre. Vi er ved at finde den rette bemanding til opgaven, så vi kan komme godt fra start den 1. juni 2018.

Hent nye bioposer på boligkontoret

Af boligkontoret, 8. februar 2018

Vi har bestilt en stak bioposer til foreningen, så kig forbi boligkontoret til en lokal bio-oplevelse.

Du kan også bestille nye bioposer via Københavns Kommune...

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Se hvornår bestyrelsen kan træffes...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...